Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach, które NIE PRZEKAZUJĄ danych do wojewódzkiego sytemu rekrutacji elektronicznej.


Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach, które PRZEKAZUJĄ danych do wojewódzkiego sytemu rekrutacji elektronicznej.


Podręcznik dla kandydata


Harmonogram rekrutacji